Imaginarna edicija

Mario Diani: Pojam društvenog pokreta

U ciklusu IMAGINARNA EDICIJA, od ponedeljka, 18. do četvrtka, 21. maja, možete slušati tekst „Pojam društvenog pokreta” čiji je autor italijanski sociolog Mario Diani.

Autor smatra da je razvoj istraživanja o društvenim pokretima pokazao da među teoretičarima koji se bave ovom oblašću postoji veći stepen slaganja nego što bi se to moglo pretpostaviti. Naime, učinjeni su napori da se razlike u perspektivama premoste, i da se one sjedine u novu sintezu. Diani u tekstu nastoji da sistematski izloži definicije „društvenog pokreta" koje su formulisali neki od najuticajnijih autora na ovom polju. Može se uočiti značajno približavanje između pristupa koji se, inače, znatno razlikuju, ističe ovaj sociolog, te se socijalni pokreti definišu „kao mreže neformalnih interakcija u mnoštvu pojedinaca, grupa, i/ili organizacija, koje se angažuju u nekim političkim ili kulturnim sukobima, na osnovu svog zajedničkog, kolektivnog identiteta". Mario Diani smatra da je ovakvo definisanje dovoljno precizno da bi se najpre uočila razlika između pojma „društveni pokret" i sličnih i bliskih pojmova kao što su interesne grupe, političke partije, protestni skupovi i koalicije, i da bi se identifikovale konkretne oblasti istraživanja i teorijskog razmatranja na koja se treba usmeriti kada je reč o proučavanju društvenih pokreta.

Tekst, preuzet iz prvog broja časopisa The Sociological Review za 1992. godinu, preveo je Aleksandar B. Nedeljković.
Čita Dušica Mijatović.
Urednici Olivera Nušić i Predrag Šarčević.