Kamerni koncert

Gudački kvarteti Jana Vaclava Kalivode

Izvodi kvartet Talih, ugledni češki ansambl koji postoji od 1964. godine.

Slušaćete Gudački kvartet u e-molu broj 1 opus 61 iz 1835. godine i Gudački kvartet u a-molu broj 2 opus 62 iz 1836. godine.

Urednica Sanja Kunjadić