Betovenova kolekcija Euroradija

Snimak nastupa Filharmonijskog orkestra Bi-Bi-Sija i kamernog hora iz Drezdena pod upravom Omera Meira Velbera, zabeležen 7. marta u dvorani Bridžvoter u Mančesteru.

Na programu su bila dva Betovenova ostvarenja nastala u periodu od godinu dana: Četvrta simfonija u Be-duru komponovana 1806. i Misa u ce molu napisana godinu dana kasnije. Četvrtom simfonijom Betoven se vratio klasičnim uzorima - Hajdnu i Mocartu, što se ogleda u ekonomičnoj upotrebi materijala, balansom između stavova a pre svega, u odsustvu filozofske pozadine. No, ovo delo je ipak ostalo u senci Treće, odnosno Pete simfonije, te ga je Robert Šuman opisao kao „vitku grčku devicu između dva nordijska džina". Šuman je smatrao da se Betovenova genijalnost ne treba posmatrati samo kroz obimne, revolucionarne simfonije kao što su bile Treća, Peta ili Deveta, već da njegov umetnički genij otkrivaju i Prva i Četvrta simfonija.

Misa u ce molu Ludviga van Betovena nastala je po porudžbini kneza Nikolausa Esterhazija Drugog, a premijerno je izvedena 1807. godine.

Autorka emisije Jelena Damjanović