Savremena srpska muzika – Vladan Radovanović

U emisiji ćete čuti Sonatu za dva klavira, čelestu i udaraljke, Devetoglas za devet flauta, Evoluciju za 18 gudača i kompoziciju Glasovi zemljana.

Ovaj autor, rođen 1932. godine, jedna je od najavangardnijih umetničkih figura na srpskoj umetničkoj sceni tokom druge polovine XX veka. Radovanović je kompoziciju završio u klasi Milenka Živkovića, a najveći deo radnog veka proveo je u Elektronskom studiju Radio Beograda, koji je i osnovan na njegovu inicijativu. Radovanovićev opus obuhvata ne samo muzička dela, već i radove iz oblasti likovne umetnosti, književnosti i novih medija. Svojim radovima utemeljio je ili uveo na srpsku umetničku scenu brojne avangardne umetničke oblike - od zapisa snova i njihovog ilustrovanja, preko prozirnih slika, taktilne umetnosti, vokovizuela, projektizama, muzike za traku, elektronske muzike i kompjuterske muzike.