Muzej zvuka – Dela Klaudija Monteverdija

Pratićete interpretacije ansambla I Fađolini pod upravom Roberta Holingvorta

Podsetićemo se snimka koncerta organizovanog povodom obeležavanja 450. godišnjice Monteverdijevog rođenja, kada se ovom vokalnom ansamblu pridružio manji ansambl gudača, korneta i kontinua, kako bi osvetlili bogat emocionalni svet Monteverdijevih kako svetovnih, tako i duhovnih dela. Na programu su se tako našli neki od najeskpresivnijih madrigala ovog autora, ali i jedna od najpoznatijih arija iz opere Orfej – Possente spirt – koja predstavlja izrazit primer ranobarokne izvođačke prakse.