Proms 2019

Dela Roberta Šumana (uvertira za operu „Genoveva”), Jerga Vidmana (svita „Vavilon”) i Ludviga van Betovena (Šesta simfonija u Ef duru, opus 68 – „Pastoralna”). Pariskim orkestrom diriguje Danijel Harding. Snimak je sa koncerta održanog 26. avgusta u Rojal Albert holu u Londonu.

Četvoročina opera Genoveva, opus 81, jedino je opersko ostvarenje u opusu Roberta Šumana. Delo je premijerno izvedeno 25. juna 1850. godine u lajpciškom Gradskom pozorištu, a tom prilikom je solistima, horom i orkestrom dirigovao Šuman. Inače, na Promsu je ova uvertira poslednji put izvedena 1969. godine, kada je Kraljevskom filharmonijom iz Liverpula dirigovao Čarls Grovs.

 

Svita Vavilon predstavlja orkestarsku adaptaciju istoimene opere koju je Vidman komponovao 2012. godine na tekst Petera Sloterdajka, nemačkog filozofa kojem je ovo bio prvi libreto. Postavljajući pitanje „Kako je Vavilon zvučao?", autori u operi dočaravaju drevni grad kao kosmopolitski melting pot, odnosno multikulturnu i multietničku metropolu. Prema Vidmanovim rečima, pošto je slika o Vavilonu koju znamo iz Biblije negativna, obojena dramatičnim scenama velikog potopa, razaranja kule i čitavog grada, autori su želeli da prikažu drugu stranu Vavilona. Naime, Vidman slušaocima daje mogućnost da stvore sopstvenu sliku drevnog grada, kao i da se zapitaju da li se ovaj grad uopšte i razlikovao od metropola našeg vremena. Nakon dramatičnih scena kojima se zvučno dočarava drevni Vavilon, karnevalske scene u središnjem odseku i trijumfom vavilonske boginje ljubavi Inane na samom kraju, Vidman muzikom šalje sopstvenu poruku ljubavi. Svita je komponovana 2014. godine i premijerno predstavljena publici avgusta iste godine na Festivalu u Grafengenu u Austriji. Kao i u operi, izvođački aparat obuhvata prošireni orkestar, ali Vidman u instrumentalnu svitu uvodi i harmoniku, dve okarine, kao i veliki broj različitih udaraljki. Na zvučnom planu ovo ostvarenje podseća na dela Gustava Malera, Riharda Štrausa i Hansa Vernera Hencea, inače Vidmanovog profesora kompozicije.

Inače, dela iz opusa Jerga Vidmana Promsova publika je prvi put imala prilike da čuje 2009. godine, kada su Simfonijski orkestar iz Bamberga i Džonatan Not izvodili kompoziciju Con brio, koju je Vidman pisao kao omaž Betovenu. 

Rad na partituri Šeste simfonije u Ef duru, opus 68, nazvane Pastoralna, Betoven je okončao 1808. godine, a delo se ubraja u red malobrojnih kompozitorovih ostvarenja koja imaju programski sadržaj, što je predstavljalo izuzetak u odnosu na tradiciju muzičkog klasicizma. Ovim delom Betoven je pokazao svoju naklonost ka prirodi, a kako istorijski izvori navode, često je odlazio u okolinu Beča i šetao šumama i poljima. Pastoralna simfonija je premijerno izvedena 22. decembra 1808. godine u bečkom pozorištu Teatar an der Vin.

Emisiju uređuje Irina Maksimović Šašić