Vokalni sat – Madrigali Benedeta Palavičina

Slušaćete dela ovog italijanskog renesansnog autora koji je živeo između 1551. i 1601. godine.

Benedeto Palavičino bio je jedan od najcenjenijih kompozitora madrigala svog doba o čemu govore zapisana svedočenja savremenika poput Artuzija i Bankijerija. Napisao je deset zbirki madrigala, većinom petoglasnih. Sa četvrtom knjigom, počeo je da obraća više pažnje na retoriku i ekspresiju teksta, te uvodi oštrije disonantna zvučanja, ne tako uobičajena za trenutak u kojem je stvarao. Jedan od takvih primera je i madrigal koji ćete čuti u emisiji – Okrutna Amarilis u kojoj na početni pridev okrutna zvuči oštro disonantno harmonsko sazvučje.

Urednica Sanja Kunjadić