Betovenova kolekcija Euroradija

Snimak koncerta Filharmonijskog orkestra milanske Skale pod upravom Rikarda Šajia, zabeležen 4. novembra prošle godine, povodom proslave 250 godina od Ludviga van Betovena.

Italijanski dirigent Rikardo Šaji je stekao reputaciju jednog od trenutno vodećih interpretatora Betovenovih simfonija, kada je za izdavačku kuću Deka pre više od decenije, objavio kritički hvaljene snimke simfonija i uvertira ovog autora sa lajpciškim Gevandhaus orkestrom. U interpretacijama Betovenovog opusa Rikardo Šaji bira promenljiva tempa, izuzetno žustra i okretna s jedne strane, dok u sporim stavovima ide i ispod granica metričkih oznaka, ali uspevajući u oba slučaja da ostavi dovoljno prostora muzici da odzvuči do kraja, kroz svedene, prozračne teksture, lagano odsvirane. Kako ističu kritičari, uprkos ovim ekstremima, Šaji zadržava striktno klasičarski pristup u tumačenju Betovenovih dela, bez upliva romantičarskog duha, što i nije iznenađujuće, s obzirom na klasičarske tendencije italijanske škole dirigenata, koju je utemeljio Arturo Toskanini još krajem 19. veka, a kojoj danas pripada i Šaji.

Autorka Jelena Damjanović