Savremena srpska muzika – In memoriam: Mirjana Živković

U večerašnjoj emisiji podsetićemo se stvaralaštva Mirjane Živković, koja je preminula u Beogradu 27. aprila.

Rođena 1935. godine u Splitu, Mirjana Živković je studirala kompoziciju na Fakultetu Muzičke umetnosti u Beogradu, gde je i diplomirala je 1964. Školske 1967-68. godine boravila je u Parizu na poslediplomskom usavršavanju kod Nađe Bulanže, sa kojom je učila kompoziciju, harmoniju i analizu, kao i kod Olivjea Mesijana, kod koga je studirala kompoziciju. Vrativši se u zemlju, postala je profesor u Muzičkoj školi „Josip Slavenski" u Beogradu, a nakon završetka magistarskih studija kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 1974, postala je i predavač na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Od tog trenutka, njena profesionalna aktivnost je bila vezana za Fakultet muzičke umetnosti, na kojem je od 1998. do 2001. godine bila je šef katedre za teorijske predmete. Uporedo sa intenzivnom pedagoškom aktivnošću, Mirjana Živković je nastavila i kompozitorsku delatnost, osvajajući brojne nagrade i priznanja. Među njima se izdvajaju nagrade Stevan Hristić 1964. za Simfoniju polifoniku, prva nagrada Fontenblo Konzervatorijuma u Francuskoj 1968. godine za Inkantacije, te nagrade Udruženja kompozitora Srbije i Univerziteta umetnosti u Beogradu za njen pedagoški rad. Njen opus obuhvata dela simfonijske i koncertantne muzike, kamerne i solističke kompozicije, vokalna i vokalno-instrumentalna dela, a poslednjih godina posebno je imala sklonost ka pisanju dela za gudačke instrumente.

Pedagoški i naučno-teorijski rad Mirjane Živković, kojim je znatno osavremenila nastavu muzičko-teorijskih disciplina na Fakultetu muzičke umetnosti, posebno na polju harmonije i harmonske analize, nagrađen je i zlatnom plaketom i Poveljom za životno delo Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.

Posebno je bila angažovana oko sređivanja zaostavštine i otvaranja Legata Josipa Slavenskog, a dugi niz godina bila je i član Redakcije za štampanje sabranih dela ovog kompozitora. Po odlasku u penziju intenzivno se bavila komponovanjem, kao i uredničkim i redaktorskim poslovima u pripremi za štampanje dela domaćih kompozitora i radova iz oblasti muzičke teorije.

Urednica emisije: Ivana Neimarević