Kamerni koncert

Kompozicije Franca Bervalda

Švedski romantičarski kompozitor Franc Bervald pisao je kamerne kompozicije tokom dva različita perioda života. U ranom periodu, dok je bio mladi violinista Kraljevske opere u Stokholmu pisao je dela uglavnom za gudače, bez prisustva klavira. Tridesete i četrdesete godine, proveo je u inostranstvu, baveći se poslovima koji nisu imali direktnu vezu sa muzikom. Po povratku u Švedsku 1849, posvetio se intenzivno pisanju za male sastave.

Urednica Sanja Kunjadić