Muzika sveta

Numere sa albuma Muzička tradicija Rodopa: pesme iz Nedelina, koji je francuska produkcijska kuća Okora objavila 2001. godine.

Na ovom, studijskim albumu nalazi se dvadeset numera zabeleženih na inicijativu bugarskog etnomuzikologa Nikolaja Kaufmana, koji je specifičnosti tradicionalne muzike ovog dela Bugarske prvi put predstavio u Parizu 2001. godine.

U istočnom delu Rodopa, dvadeset četiri kilometra severno od granice sa Grčkom, Kaufman je prilikom svojih terenskih istraživanja 1954. godine otkrio specifičan oblik dvoglasnog pevanja, kakav ne postoji u drugim delovima Balkana. Reč je o karakterističnom obliku antifonog dvoglasa koji je ovaj bugarski etnomuzikolog zabeležio u gradu Nedelinu (ovaj naziv odnosi se na dan nedelju) i njegovoj okolini. Grad je osnovan 1607. godine, a do 1935. nazivan je Uzundere, što u doslovnom prevodu znači „duga ravnica". Inače, ovaj kraj je bio poznat po uzgajanju krompira i duvana koji je, kako je Kaufman zabeležio u svojim terenskim zapisima, „izgradio kuće" stanovnika ovog dela Bugarske. U prošlosti su se stanovnici Nedelina i okolnih mesta okupljali nedeljom kako bi uživali u zajedničkom muziciranju, a vremenom su počeli da organizuju festivale, ali i lokalna takmičenja na kojima su birali najbolje pevače i pevačke grupe. Interesantno je istaći da su, kako beleži Kaufman, u prošlosti sve žene pevale kako bi muškarcima koje vole glasom mogle da iskažu najdublja osećanja, a svaka majka je ovu tradiciju prenosila svojoj deci. Danas je vokalna tradicija Nedelina isključivo deo ženske izvođačke prakse.

Inače, o poreklu antifonog dvoglasnog pevanja Kaufman ima dve pretpostavke. Naime, po prvoj, pevanje u Nedelinu i njegovoj okolini može da se dovede u vezu sa polifonom tradicijom Tračana, koji su nastanjivali Rodopsku oblast. Po drugoj, kojoj je Kaufman naklonjeniji, u toku XVII i XVIII veka, u periodu islamizacije stanovništva, nekoliko desetina porodica napustilo je Pirinsku oblast i sela Čepinske oblasti (u kojima je negovana ovakva tradicija dvoglasnog pevanja), i naselo se u Nedelinu i njegovoj okolini, čemu u prilog govore i dve važne karakteristike ovog tipa pevanja. Naime, pevanje u parovima u gde jedan pevač započinje pesmu i izvodi prvi deo, drugi nastavlja izvodeći drugi deo pesme, a potom drugi par pevača nastavlja pesmu, prema Kaufmanovim rečima „kao u ehu", nalazi se samo u Nedelinu i Čepinskoj oblasti. Za razliku od dvoglasnog pevanja u drugim oblastima Bugarske, pa i čitavog Balkana, melodijski pokret drugog dela (pesme koju peva drugi pevač iz prvog para), a koji sledi nakon mirnijeg melodijskog pokreta prvog, glavnog dela pesme, u najvećem broju primera melodijskim skokovima, najčešće kvartnim, sa prvim glasom stvara specifične disonance, u sekundnim intervalima.

Pesme iz Nedelina izvode: Svetla Čakarova, Aneta Emilova, Neli Kelešova, Irina Marangozova, Minka Šandorova i Roujka Ivanova. Sudeluje gajdaš Serafin Kafeđiev.

Emisiju je pripremila Irina Maksimović Šašić