Vokalni sat

Simon Majer: Stabat Mater

Majer je rođen u Nemačkoj 1763, a već 1787. godine uputio se u Italiju gde je živeo do svoje smrti 1845.

Napisao je više dela pod nazivom Stabat Mater, i sva su bila u formi kantate, u kojima se horski odseci alterniraju sa nastupima solista koji dijalogiziraju sa jednim ili više solo instrumenata.

Stabat Mater broj 3 u ce-molu Simona Majera komponovan je 1803. godine. Delo se sastoji iz osam odseka od kojih svaki ima dve do šest strofa. Muzički stil korespondira sa italijanskim operskim izrazom početka 19. veka, a dijalozi se sprovode između deonica soprana i violončela, tenora i klarineta i basa i horne.

Urednica Sanja Kunjadić