Improvizorijum

Muzika sa albuma „The Tiger’s Mind” Džona Tilburija

Britanski pijanista Džon Tilburi, poznat kao renomirani i elokventni zastupnik savremene muzike u nenadmašnim interpretacijama muzike za klavir kompozitora poput Kejdža, Feldmana i Volfa, kao i biograf eksperimentalnog kompozitora Kornelijusa Kardjua, je u jesen 2018. godine u čudesnoj akustičnosti katedrale u Bernu, pod okriljem festivala „Zoom In” izveo jednosatnu Kardjuevu kompoziciju The Tiger's Mind iz 1967. godine. Švajcarska diskografska produkcija Cubus Records je krajem prošle godine objavila snimak ovog koncerta. The Tiger's Mind predstavlja dvostavačnu „dnevnu i noćnu partituru” sazdanu od šest karaktera: ljudskog bića Emi, tigra, drveta, vetra, kruga i uma. Ovom prilikom je Džon Tilburi izveo „noćnu partituru” uvodeći u kreativni izvođački proces i prethodno snimljene zvukove vatre, vode, ptica i druge neidentifikovane zvučne izvore uz prisustvo klavira, koji je ovom prilikom bio manje dominantan nego u koncertnoj dvorani, u kojoj uvek zauzima centralnu poziciju. Utisak je da je performans u katedrali bio neodoljiv, bogato ispunjen referencama, uticajima, sećanjima i raznolikošću.

Autor emisije Milenko Mićanović