Muzika viva

U večerašnjoj emisiji predstavićemo ostvarenja slovenačke autorke Nine Šenk – Koncert za violinu broj 1, kompoziciju „Putovanje” za harmoniku i gudački orekstar, kao i delo „Dijalozi i krugovi” za trubu i gudački ansambl.

Ova kompozitorka, rođena 1982. godine, diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u klasi Pavela Mihelčiča, da bi postdiplomske studije nastavila u Drezdenu, a potom i u Minhenu gde je završila master kurs iz komponovanja pod mentorstvom Matijasa Pinčera. 

Dobitnica je brojnih priznanja, a laureat je Prešernove nagrade u Sloveniji. Njena dela su izvodili vodeći svetski orkestri i ansambli posvećeni savremenoj muzici poput Londonske Sinfonijete, Ansambla Modern, Ansambla Enterkontamporen, Njujorške filharmonije, Kamerne simfonije iz Berlina i drugih. 

Nina Šenk spada u red najinteresnatnijih i najaktivnijih slovenačkih autora savremene muzike, a krasi je siguran kompozitorski rukopis, istovremeno procesualan i virtuozan, apstraktan i poetičan, vezan za prosedee savremene muzike i u jasnom dijalogu sa prošlošću. Po rečima muzikologa i urednika na Slovenskom radiju, Primoža Trdana, u svojim delima Nina Šenk pokazuje da „veruje tradiciji, principima simetrije, ravnoteže, a opet sakriva ove karakteristike bravuroznim savremenim pismom. Ona svoje partiture zapisuje izuzetno precizno, ali takođe zna kada muzika ima koristi od spontanosti i otvorena je prema mogućnostima improvizacije. Ona pridaje važnost virtuoznosti i agilnosti, a opet u svojim delima često istražuje mirne i statične zvučne prostore", završava Trdan.

Urednica Ksenija Stevanović