Umetnost‌ ‌interpretacije‌

Violinistkinja‌ ‌Ane-Sofi‌ ‌Muter‌ ‌interpretira‌ ‌dela‌ ‌Volfganga‌ ‌Amadeusa‌ ‌Mocarta‌ ‌i‌ ‌Maksa‌ ‌Bruha.‌ ‌ ‌

Nemačka‌ ‌umetnica‌ ‌Ane-Sofi‌ ‌Muter‌ rođena‌ ‌je‌ ‌1963,‌ ‌a‌ ‌sa‌ ‌samo‌ ‌pet‌ ‌godina‌ ‌počela‌ ‌je‌ ‌najpre‌ ‌da‌ ‌uči‌ ‌klavir,‌ ‌da‌ ‌bi‌ ‌se‌ ‌uskoro‌ ‌preusmerila‌ ‌na‌ ‌violinu.‌ ‌Inspirisana‌ ‌snimcima‌ ‌Jehudija‌ ‌Menjuhina‌ ‌i‌ ‌Vilhelma‌ ‌Furtvenglera,‌ ‌počela‌ ‌je‌ ‌sve‌ ‌intenzivnije‌ ‌da‌ ‌uči‌ ‌muziku,‌ ‌a‌ ‌pravu‌ ‌senzaciju‌ ‌izazvao‌ ‌je‌ ‌njen‌ ‌nastup‌ ‌na‌ ‌festivalu‌ ‌u‌ ‌Lucernu‌ ‌sa‌ ‌Berlinskim‌ ‌filharmoničarima‌ ‌pod‌ ‌upravom‌ ‌Herberta‌ ‌fon‌ ‌Karajana‌ ‌kada‌ ‌je‌ ‌imala‌ ‌samo‌ ‌trinaest ‌godina.‌ ‌Kao petnaestogodišnjakinja snimi‌la je debitantski‌ ‌album‌ sa ovim ‌dirigent‌om, koji je postao njen veliki‌ ‌mentor‌.‌ ‌Ubrzo‌ ‌su‌ ‌usledili‌ ‌nastupi‌ ‌sa‌ ‌Engleskim‌ ‌kamernim‌ ‌orkestrom‌ ‌pod‌ ‌upravom‌ ‌Danijela‌ ‌Barenboima,‌ ‌a‌ ‌potom‌ ‌i‌ ‌Njujorškom‌ ‌filharmonijom‌ ‌kojom‌ ‌je‌ ‌dirigovao‌ ‌Zubin‌ ‌Mehta.‌ ‌Od‌ ‌početka‌ ‌osamdesetih‌ ‌godina,‌ ‌Ane-Sofi‌ ‌Muter‌ ‌je‌ ‌nastupala‌ ‌na‌ ‌gotovo‌ ‌svim‌ ‌značajnim‌ ‌svetskim‌ ‌muzičim‌ ‌pozornicama,‌ ‌uveliko‌ ‌proširujući‌ ‌svoj‌ ‌repertoar‌ ‌brojim‌ ‌ostvarenjima‌ ‌savremenih‌ ‌autora‌ ‌koji‌ ‌su‌ ‌komponovali‌ ‌dela‌ ‌za‌ ‌nju.‌ ‌Među‌ ‌njima‌ ‌se‌ ‌izdvajaju‌ ‌kompozicija‌ ‌‌Na‌ ‌istom‌ ‌akordu‌ ‌Anrija‌ ‌Ditijea,‌ ‌‌Drugi‌ ‌koncert‌ ‌za‌ ‌violinu‌ ‌‌Kristova‌ ‌Pendereckog,‌ ‌kompozicija‌ ‌‌Lanac‌ ‌2‌ ‌Vitolda‌ ‌Lutoslavskog,‌ ‌‌Koncert‌ ‌broj‌ ‌2‌ ‌‌Sofije‌ ‌Gubajduline‌ ‌,‌ ‌te‌ ‌delo‌ ‌‌Otpevano‌ ‌vreme‌‌ ‌Volfganga‌ ‌Rima.‌ ‌ ‌

Ova‌ ‌umetnica‌ ‌dobitnica‌ ‌je‌ ‌prestižne‌ ‌‌Ernst‌ ‌fon‌ ‌Simens‌ ‌nagrade‌ ‌za‌ ‌muziku,‌ ‌a‌ ‌2018.‌ ‌godine‌ ‌postala‌ ‌je‌ ‌prvi‌ ‌nemački‌ ‌umetnik‌ ‌koji‌ ‌je‌ ‌dobio‌ ‌poljsku‌ ‌Zlatnu‌ ‌medalju‌ ‌„Glorija‌ ‌Artis"‌ ‌za‌ ‌doprinos‌ ‌umetnosti.‌ ‌Među‌ ‌njenim‌ ‌nagradama‌ ‌nalaze‌ ‌se‌ ‌i‌ ‌četiri‌ ‌Gremija,‌ ‌Legija‌ ‌časti‌ ‌koju‌ ‌dodeljuje‌ ‌Francuska,‌ ‌kao‌ ‌i‌ ‌brojna‌ ‌druga‌ ‌nacionala‌ ‌i‌ ‌internacionalna‌ ‌priznanja.‌ ‌

Od‌ ‌pojave‌ ‌na‌ ‌svetskoj‌ ‌muzičkoj‌ ‌sceni‌ ‌Ane‌ ‌Sofi‌ ‌Muter‌ ‌je‌ ‌plenila‌ ‌kako‌ ‌svojom‌ ‌harizmatičnom‌ ‌pojavom,‌ ‌tako‌ ‌i‌ ‌preciznošću‌ ‌artikulacije‌ ‌i‌ ‌žustrim‌ ‌tempima‌ ‌u‌ ‌kojima‌ ‌je‌ ‌izvodila‌ ‌dela.‌ ‌Od‌ ‌najranijih‌ ‌saradnja‌ ‌sa‌ ‌Karajanom,‌ ‌navodila‌ ‌je‌ ‌da‌ ‌ju‌ ‌je‌ ‌on‌ ‌naučio‌ ‌kako‌ ‌da‌ ‌sebe‌ ‌„gura‌ ‌do‌ ‌samih‌ ‌granica‌ ‌mogućnosti‌ ‌u‌ ‌datom‌ ‌trenutku",‌ ‌što‌ ‌ne‌ ‌prestaje‌ ‌da‌ ‌radi‌ ‌ni‌ ‌danas.‌ ‌ ‌

Urednica‌ ‌emisije:‌ ‌Ivana‌ ‌Neimarević‌ ‌