Kamerni koncert – Kompozicije Kristofera Simpsona

Emisija je posvećena delima za violu da gamba ovog britanskog baroknog kompozitora.

Budući i sam instrumentalista, Simpson je pisao dela u najboljoj engleskoj tradiciji 17. veka za ovaj instrument. Bio je autor traktata o tehnici viole da gamba, u kojoj je diskutovao i o visoko cenjenoj umetnosti improvizacije. Dela koja ćete slušati večeras demonstriraju svu raskoš ovog instrumenta kao i njegove tehničke i umetničke mogućnosti, te dinamički i tembralni raspon.

Urednica Sanja Kunjadić