Vokalni sat – Vaclav Jan Tomašek

Slušaćete Misu sa Gradualom i Ofertorijumom opus 46 Vaclava Jana Tomašeka u interpretaciji ansambla Muzika Florea pod upravom Mareka Štrincla.

Češki pijanista i kompozitor Vaclav Jan Tomašek bio je autodidakt, ali ga to nije sprečilo da postane jedan od vodećih profesora klavira tog doba, podučavajući decu viđenih aristokrata, ali i čitav niz kasnije uspešnih kompozitora poput Jana Vaclava Vorišeka, Aleksandra Drejšoka i Eduarda Hanslika. Tomašek je tako postao dominantna muzička figura u Pragu tokom prve polovine 19. veka, a osim uglednih đaka, uticaj ovog autora su širila i njegova dela, pre svega pesme i klavirske kompozicije.

Urednica Sanja Kunjadić