Nova diskografija – Muzika za kralja

Predstavljamo dvostruki album „Muzika za kralja” ansambla Florilegijum koji je prošle godine objavila diskografska kuća Šandos.

Jedan od vodećih britanskih ansambala za istorijski informisano izvođenje, prošle godine je objavio ovaj dvostruki album na kojem su se našla dela različitih autora komponovana za jednog od najznačajnijih muzičkih mecena u 18. veku, pruskog kralja Fridriha Velikog. Ovaj monarh, nasledio je presto u izrazito militarizovanoj Pruskoj, te je kao i njegov otac, bio poznat po svom vrsnom vojničkom umeću, ali je za razliku od njega bio i prosvećenog duha, te je svoju prestonicu učinio jednim od centara intelektualne elite tog doba. Pored filozofije, njegova velika pasija bila je muzika, koju je izvodio kao veoma dobar svirač na poprečnoj flauti, ali i kompozitor koji je za sobom ostavio oko 120 sonata za flautu, četiri koncerta za ovaj instrument, simfoniju, brojne arije i jednu uvertiru. Ali možda najveći muzički talenat Fridriha Velikog je bio u tome što je umeo da prepozna istinski velike i inovativne kompozitore – ostala je zabeležena anegdota da je Franca Bendu angažovao na svom dvoru nakon što ga je kroz otvoren prozor čuo kako vežba – dovodeći u svoju palatu Sansusi u Potsdamu plejadu izuzetnih umetnika koji su za sobom ostavili brojna dela posvećena ovom vladaru. Među njima je danas najpoznatiji Karl Filip Emanuel Bah, ali su pored njega na dvoru bili aktivni i virtuoz na violini Franc Benda, dvorski čembalista Karl Fridrih Faš, operski kompzitor Karl Hajnrih Graun, njegov stariji brat, kamerni muzičar i violinista Johan Gotlib Graun, te Johan Joakim Kvanc, kraljev privatni profesor flaute i jedan od najistaknutijih muzičara na dvoru.

Pored pomenutih autora, na ovom dvostrukom izdanju se nalaze i ostvarenja kompozitora i virtuoza na instrumentima sa dirkama, Johana Gotfrida Mitela, dok album započinje Ričerkarom iz Muzičke žrtve Johana Sebastijana Baha. Nastanak ovog dela, koje se nekada naziva i Pruska fuga, direktno je inspirisao Fridrih Veliki, zadajući velikom majstoru izuzetno komplikovanu temu za variranje, tokom jednog susreta u Berlinu, kada je Bah bio u poseti svom sinu. Za razliku od Muzičke žrtve, većina kompozicija koja se nalazi na ovom albumu je bila gotovo zaboravljena nakon izvođenja na pruskom dvoru, a članovi ansambla Florilegijum navode da su odabrali „nešto manja, intimna, upečatljiva, ali ipak zaboravljena remek dela” koja su želeli da otkriju današnjoj publici.

Urednica emisije: Ivana Neimarević