Gramofonija – Prva simfonija Johanesa Bramsa

Reprodukujemo album sa snimkom Prve simfonije u ce-molu opus 68 Johanesa Bramsa u izvođenju članova Filharmonija orkestra pod upravom Ota Klemperera. Ploču je 1958. godine objavila produkcijska kuća Kolumbija.

Snimke su u stereo tehnologiji realizovali producent Valter Lege i snimatelj Daglas Larter 1955. godine, a originalno su objavljeni na magnetofonskoj traci, što nije bilo uobičajeno u to vreme. Pored izdanja na magnetofonskoj traci, snimci koje ćemo emitovati su otisnuti na rekordnih pedesetak reizdanja, na gotovo svim značajnijim nosačima zvuka u prošlom veku, a nova izdanja se praktično i dalje mogu naći u ponudi, šezdeset pet godina nakon realizacije snimaka.

Autor Milan Milojković
Urednica Sanja Kunjadić