Noćne promenade

Dela Fransoa-Žozefa Goseka, Sesil Šaminad, Maura Đulijanija i vokalne kompozicije renesansnih autora

01.15 Fransoa-Žozef Gosek
Simfonija u De-duru „Lovačka"
Sinfonija za više instrumenata u ce-molu
Izvodi ansambl Končerto iz Kelna pod upravom Vernera Erharta


01.45 Sesil Šaminad
Klavirske minijature
Svira Piter Džejkobs


02.30 Mauro Đulijani
Sonata u A-duru opus 85
Veliki koncertantni duo u A-duru opus 52
Izvode Paul Majzen, flauta i Rajbert Evers, gitara


03.15 Fransoa-Žozef Gosek
Koncertantna simfonija u De-duru iz baleta „Mirza"
Simfonija u Ef-duru
Izvodi Končerto iz Kelna pod upravom Vernera Erharta


03.50 Sesil Šaminad
Klavirske minijature
Svira Piter Džejkobs


04.25 Album Doba mistike
Vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije autora renesansne epohebroj komentara 0 pošalji komentar