Refleksije

Aleksandar Milosavljević: Pozorišne aktuelnosti

U emisiji REFLEKSIJE u ciklusu POZORIŠNE AKTUELNOSTI možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na komad Dejana Dukovskog „Mamu mu j...., ko je prvi počeo”, koji je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu režirao Slobodan Unkovski.

S obzirom na to da je autora drame Mamu mu j.... ko je prvi počeo, Dejana Dukovskog, prethodno proslavila i na velika vrata u ovdašnji teatarski život uvela inscenacija komada Bure baruta, poređenja su neminovna, pa kako piše Aleksandar Milosavljević: „već je na prvi pogled očigledno da je i ovaj dramski komad strukturiran po sličnom modelu kao i Bure baruta, da se sastoji od više ili manje kratkih prizora, mahom duo-scena; no Mamu mu j.... ko je prvi počeo ne podrazumeva, kao Bure baruta, najširi pogled na mentalitet, nego je utemeljen na krajnje intimnoj vizuri, na otkrivanju subjektivnog doživljaja stvarnosti. A kakav bi taj pogled mogao biti u slučaju pisca, nego fokusiran na literaturu. U konkretnom slučaju, on je načinjen od fragmentarnih parafraza Šekspirovih, Geteovih, Vedekindovih, Čehovljevih ili Beketovih drama, odnosno asocijacija na Borhesovske motive i borhesovsku distanciranost od buke i besa povesti. Kroz književnu prizmu Dukovski, dakle, sebi postavlja pitanja vezana za vlastiti život i sopstveni doživljaj sudbine, bitno određen ne samo (krvavim) raspadom države u kojoj je rođen, nego i dramatičnim posledicama tog raspada".

I reditelj predstave Slobodan Unkovski, koji ima bogato iskustvo sa inscenacijama drama Duhovskog, će ostati na tragu slavnih predstava (Bure baruta, Pozorišne iluzije, Hrvatski Faust, Šine) koje je režirao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ovom prilikom Unkovski je odlučio da se poigra teatrom u teatru, ali i da to ne učini na banalan, jednostavan način. Otuda će uz pomoć dramaturškinje Jelene Mijović nastati intervencije na dramskom predlošku koje otvaraju prostor za razigravanje pojedinih scena, njihovu repeticiju, ali sada s izmenama koje sugerišu novi smisao i omogućavaju proširivanje polja značenja. I podela koju je reditelj načinio takođe dobija potpuniji smisao ako u obzir uzmemo činjenicu da su role podeljene između glumaca različitih generacija. Umesto pobuni, nekadašnji buntovnici su danas skloni cinizmu. Upravo će ove uloge u najnovijoj premijeri Jugoslovenskog dramskog pozorišta igrati nekadašnji tumači rola buntovnika. Sada će oni svoju pobunu artikulisati kroz cinizam iza kojeg se jasno ukazuje njihova nemoć. Nasuprot njima, nalaze se njihove mlade kolege, sada uglavnom u rolama zbunjenih, sluđenih, nesigurnih dramatis persona, studenata koji, recimo, na prvoj godini studija imaju veće nedoumice no što ih je onomad imao Hamlet, zaljubljeni očajnici, jalovi pobunjenici, istina pokatkad spremni da povise ton i nagoveste bunt, ali ipak nedovoljno spremni da se upuste u akciju, obaveštava nas Milosavljević.

Čitala Biljana Jovanović.
Urednica emisije Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar