Savremena srpska muzika

Emisiju posvećujemo stvaralaštvu Milana Mihajlovića

Rođen 1945. godine, Mihajlović je diplomirao kompoziciju i dirigovanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je i magistrirao u klasi Stanojla Rajičića. Dalje usavršavanje nastavio je na letnjim kursevima u Kelnu i Salcburgu. Od 1975. godine radi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, najpre kao nastavnik teorijskih predmeta, a potom je napredovao sve do statusa redovnog profesora kompozicije. Milan Mihajlović je jedan od osnivača Ansambla za savremenu muziku i Međunarodne tribine kompozitora. Od 1987. do 2002. godine bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije, a od 2002. godine i dekan Fakulteta muzičke umetnosti ostavši na ovoj poziciji do 2009.

Nosilac je velikog broja priznanja za stvaralaštvo, uključujući nagrade Stevan Hristić, nagrade BEMUS-a, Oktobarske nagrade grada Beograda, prvih nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora, nagrade Stevan Mokranjac i drugih.

Proteklih nekoliko godina muzika Milana Mihajlovića, doživljava veliki broj izvođenja u Nemačkoj, Belgiji, Francuskoj, kao i u Finskoj. Jedna od najpoznatijih kompozicija Milana Mihajlovića Memento je tako 2017. godine uvrštena i na program Brandeburškog državnog orkestra.

Za dela Milana Mihajlovića karakteristična je formalna preglednost i logičnost strukturnog plana dela. Devedesetih godina prošlog veka često je posezao za postmodernističkim radom sa citatima, modelima i uzorima, ali je u njegovoj poetici ostao konstantan izrazito lirski karakter dela.

Urednica Ivana Neimarević

broj komentara 0 pošalji komentar