Novica Milić: Frojd i Lakan

U sedmičnom ciklusu STUDIJE I OGLEDI možete pratiti delove rukopisa Novice Milića „Frojd i Lakan”.

U svojoj novoj studiji Novica Milić pomno analizira neke od slavnih Frojdovih motiva koje će Lakan, potom, na sebi svojstven način da protumači, preuzme i, najzad, preobrazi. Frojdov pojam nesvesnog, recimo, kod Lakana će da doživi takav preobražaj da bi, verovatno, i sam Frojd ostao iznenađen mogućnostima koje pruža njegov izum. Milić, dakle, iznova promišlja opšta mesta psihoanalize, ali, istovremeno, u svoja tumačenja uvodi i snažne motive poststrukturalističkih intervencija tako da se, u njegovim čitanjima Frojda i Lakana, neki od najpoznatijih motiva psihioanalize preobražavaju u pojmove koji žive začudno svežim životom, uprkos tome što se stiče utisak da se o tako dobro promišljenim i tako dobro poznatim pojmovima nema šta novo reći.

Čita Marica Milčanović
Urednik Ivan Milenković

broj komentara 0 pošalji komentar