Refleksije

Divna Vuksanović, Vlatko Ilić: Stvaralaštvo–filozofija–umetnost–kapitalizam

U emisiji REFLEKSIJE, u četvrtak, 2. i petak, 3. januara, možete slušati tekst Divne Vuksanović i Vlatka Ilića, „Stvaralaštvo–filozofija–umetnost–kapitalizam”.

Autori u tekstu ističu da se o stvaralaštvu i filozofiji kao refleksiji tog stvaralaštva može govoriti iz različitih interpretativnih uglova i unutar različitih diskursa. Odnos ontologije i stvaralaštva značajna je tema kako filozofije, tako i srodnih teorijskih disciplina. Naučnim stvaralaštvom obično se bavi filozofija nauke, mada i sama nauka povremeno ima autorefleksivne zahvate koji je delimično približavaju filozofiji, pišu Vuksanović i Ilić. Danas se, po njihovom mišljenju, stvaralaštvo posmatra kroz prizmu umetničkog ili šire gledano - kulturalnog stvaralaštva, dok je domen kreativnosti proširen na gotovo sve oblasti ljudskih aktivnosti, u rasponu od umetnosti, preko medija i tehnologije, pa sve do ekonomije.

Urednica Olivera Nušić.

broj komentara 0 pošalji komentar