Majstori baroka

Kompozicije Johana Adama Rajnkena

Premda ne postoje precizni podaci o mestu i datumu rođenja Rajnkena, sam autor je naveo u naslovu svoje zbirke Hortus Muzikus da je rođen u Deventeru u Holandiji, a pretpostavlja se oko 1643. godine. Osnovno muzičko obrazovanje sticao je u rodnom gradu, a potom odlazi u Hamburg gde se obrazovao kod Hajnriha Šajdemana, koji je u to vreme radio kao orguljaš u crkvi Svete Katarine. Jedno vreme radio je kao gradski muzičar u Deventeru, a potom se vraća u Hamburg gde je prvo delovao kao Šajdemanov asistent, a nakon smrti starijeg majstora, postavljen je na mesto glavnog orguljaša u crkvi Svete Katarine. Na ovoj poziciji ostao je sve do svoje smrti, 1722. godine. Aktivno je učestvovao u muzičkom životu Hamburga i bio jedan od osnivača tamošnje operske kuće. Zajedno sa Ditrihom Bukstehudeom, smatran je jednim od najznačajnijih orguljaša poslednje trećine 17. veka.

No, i pored slave i dugog i aktivnog muzičkog života, ostao je sačuvan veoma mali broj dela Johana Adam Rajnkena, i to samo instrumentalnih, budući da sam autor nije bio zainteresovan za objavljivanje svojih dela.

Zbirka Hortus muzikus iz 1687. godine, jedna je od retkih sačuvanih i u njoj se nalazi šest partita, oblikovanih na isti način: započinju sonatom u stilu da kijeza sa laganim uvodom i brzom fugom, nakon kojih slede solistički stavovi prvo violine, a potom viole da gamba koje izvode isti materijal. Zatim slede četiri plesna stava: alemanda, kuranta, sarabanda i žiga, u kojima se koristi isti ili delimično isti harmonski i melodijski materijal , ali u različitim metričkim i ritmičkim oblicima.

Autorka Jelena Damjanović

broj komentara 0 pošalji komentar