Naučni skupovi

Jezik, književnost, kontekst – govori Violeta Janjatović Vesić

U emisiji NAUČNI SKUPOVI četvrtkom pratite snimke sa konferencije „Jezik, književnost, kontekst”, koja je održana 12. i 13. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete slušati snimak izlaganja Violete Janjatović Vesić „Novoistorijsko tumačenje ženskih glasova u kontekstu Američkog rata za nezavisnost: sličaj Grejs Grouden Galovej”.

Ispitivanjem istoriografske građe o Americi u njenom revolucionarnom periodu (1775-1783), opaža se da je fokus svih aktivnosti i dešavanja vezan za muški rod, te Violeta Janjatović Vesić postavlja pitanje kakva je bila uloga žena u tom vremenu. Iako je u toku rata bilo nekoliko žena, koje su prerušene u muškarce direktno učestvovale u borbama, većina je ostajala kod kuće, preuzimajući uloge muževa, očeva i braće, braneći dom i vodeći domaćinstvo. One su se neretko suočavale i sa neizostavnim tragedijama rata, a većina njih je ova iskustva beležila u dnevnicima i pismima koja su razmenjivale sa ženama iste političke ideologije.

Da bi se u potpunosti razumela istorija američkog ustavno-revolucionarnog perioda, neophodno je čuti i razumeti glasove žena koje su u tom period živele. U tu svrhu, veoma je interesantan slučaj Grejs Grouden Galovej, koja je u Američkom ratu za nezavisnost zastupala stranu lojalista. Analizom njenih spisa, Violeta Janjatović Vesić zaključuje da je svaki njen potez bio na neki način definisan njenim polom i kulturnoistorijskim prilikama tog perioda. Novoistorijskim tumačenjem i ukrštanjem teksta njenih privatnih dokumenata i konteksta Američkog rata za nezavisnost, sagledava se jedna nova perspektiva koja je ratnim ishodom i pobedom patriota potpuno izbrisana.

Sledećeg četvrtka, 2. maja, nastavićemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.
Urednica emisije Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar