Čitaj mi!

Noćne promenade

Dela Aleksandra Grečanjinova, Hansa Bronzarta fon Šelendorfa, Huga Volfa, Antona Urpšpruha i Karola Šimanovskog.

00.55 Aleksandar Grečanjinov
Strasna sedmica (59.36)
Izvodi Kapela Ruskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Valerija Poljanskog


01.55 Hans Bronzart fon Šelendorf
Koncert za klavir u fis molu opus 10 (30.21)
Izvode: Emanuel Depaks, klavir i Škotski simfonijski orkestar Bi-Bi-Sija pod upravom Ežena Cigana


02.25 Hugo Volf
Eolska harfa (6.24)
On jeste (1.20)
Molitva (2.40)
U proleće (5.12)
Agnes (3.38)
Susret (1.36)
Nostalgija (3.37)
Baštovan (1.27)
Ostavljena Magdalena (3.33)
Prva devojčina ljubavna pesma (1.18)
Izvode: Felisiti Lot, sopran i Džefri Parson, klavir


02.55 Karol Šimanovski

Varijacije u be molu opus 3 (11.09)
Etida u be molu opus 4 broj 3 (4.12)
Izvodi Matijas Rot, klavir


03.10 Anton Uršpruh
Koncert za klavir u Es duru opus 9 (45.01)
Izvode: Emanuel Depaks, klavir i Škotski simfonijski orkestar Bi-Bi-Sija pod upravom Ežena Cigana


03.55 Hugo Volf
Otkrovenje (4.20)
Krto (2.06)
Preobraćena (3.20)
Srećna u tvojoj ljubavi (2.00)
Minjon I (3.39)
Minjon II (1.56)
Minjon III (3.47)
Filin (3.07)
Minjon IV (6.40)
Izvode: Felisiti Lot, sopran i Džefri Parson, klavir


04.30 Karol Šimanovski
Devet preludijuma opus 1 (17.47)
Izvodi Matijas Rot, klavirbroj komentara 0 pošalji komentar