Čitaj mi!

Noćne promenade

Muzika Garta Noksa, Čeza Smita, Nina Rote i interpretacije baritona Ervina Šrota sa albuma „Crveni tango”

01.05 Nino Rota
Intermeco u ha-molu
Sonata u Ce-duru
Izvode Marko Fornačari i Gabriele Baldoči


01.30 Čez Smit
Album Bells (2016)


02.40 Gart Noks
Album Solo viola d’amore (2009)


03.35 Ervin Šrot i Pablo Ziglero
Album Rojotango (2011)


04.25 Nino Rota
Sonata za violu i klavir u Ge-duru
Sonata za violinu i klavir u Ge-duru
Improvizacija za violinu i klavir: Sentimentalni đavo
Improvizacija za violinu i klavir: Ljubavnici bez ljubavi
Sviraju: Marko Fornačari, violina i viola i Gabriele Baldoči, klavirbroj komentara 0 pošalji komentar