Noćne promenade

Ostvarenja Nilsa Petera Molvera, trija Mamal Hends, Folkera Bertelmana poznatog pod imenog Hauška i projekta sastava Astrid i Rejčel Grajms.

01.05 Mamal Hends
Album Shadow Work


01.50 Astrid i Rejčel Grajms
Album Through the Sparkle


02.35 Nils Peter Molver
Album Buoyancy


03.20 Folker Bertelman - Hauška
Album Abandoned City


04.05 Mamal Hends
Album Floabroj komentara 0 pošalji komentar