Noćne promenade

Ostvarenja Jena Hubaja, Lasla Lajte, Karla Goldmarka i Johanesa Špeha.

01.00 Jeno Hubaj
Svita za violinu i orkestar opus 5 (20:07)
Violinski koncert u a molu broj 1 „Dramatični koncert” opus 21 (28:23)
Izvode: Hagai Šaham i Škotski simfonijski orkestar Bi-Bi-Sija pod upravom Martina Brabinsa


01.50 Laslo Lajta
Simfonij broj 3 (22:32)
Simfonija broj 4 „Proleće” (28:06)
Izvodi: Simfonijski orkestar iz Pečuja pod upravom Nikolasa Paskea


02.40 Karl Goldmark
Simfonija „Seoska svadba” opus 23 (39:39)
Izvodi: Filharmonija Robert Šuman pod upravom Franka Bermana


03.20 Jeno Hubaj
Violinski koncert u E duru broj 1 opus 90 (24:37)
Izvode: Hagai Šaham i Škotski simfonijski orkestar Bi-Bi-Sija pod upravom Martina Brabinsa


03.45 Johanes (Janoš) Špeh
Gudački kvartet u ge molu opus 2 broj 1 (29:40)
Gudački kvartet u Es dru opus 2 broj 2 (20:23)
Gudački kvartet u Ce duru opus 2 broj 3 (21:39)
Izvodi: Gudački kvartet Festetič na originalnim instrumentima

broj komentara 0 pošalji komentar