Refleksije

Mark Lošonc: Marks, teoretičar sistema, mislilac kompleksnosti

U emisiji REFLEKSIJE, 10. i 11. maja, možete pratiti tekst novosadskog filozofa Marka Lošonca „Marks, teoretičar sistema, mislilac kompleksnosti”.

Interesovanje za delo Karla Marksa već dvadesetak godina je u porastu, kao da je bilo potrebno da se s njega speru teške naslage ideologizovanog govora i partijske prisile, kako bi mu se, ponovo, dala reč. Mark Lošonc čita Marksa kao teoretičara sistema, ubacujući u tu perspektivu pojam kompleksnosti. Dodavanje ovog pojma unekoliko utiče i na samo razumevanje sistema koji, ma koliko bio zajednički termin za različite discipline - sociologiju, biologiju, filozofiju itd. - u zavisnosti od konteksta menja oblike i poprima nesvodive specifičnosti. Pa, ako se kompleksnost, recimo, odnosi na samoorganizovanost i nelinaernost, na svojevrsno kolebanje između reda i haosa, sposobnost za adaptaciju, i sam sistem poprima svojstva kompleksnosti otkrivajući u sebi konstitutivne protivrečnosti koje ga, međutim, neće razoriti iznutra, već će ga podstaći na sopstvene preobražaje. Nastojeći da prati prožimanje ova dva pojma - sistema i kompleksnosti - koji su, ponekad, spleteni do nerazlikovanja, Lošonc prati zaplete još jednog velikog mislioca sistema, Hegela, ukazuje na njegove veze s Marksom, uvodi savremene teoretičare i, u snažnom tumačenju marksovih radova, zaokružuje tekst na sebi svojstven, koherentan i sistematičan način.

Urednik Ivan Milenković
Čita Marica Milčanović

broj komentara 0 pošalji komentar