Radio Beograd 2: Programska šema - petak, 10. jan 2020

06:00
Vesti
07:55
Vesti, zatim Na talasima Radio Beograda 2
09:00
Put u reči
09:55
Vesti
10:55
Vesti, zatim Na talasima Radio Beograda 2
11:55
Vesti
12:55
Vesti
13:55
Vesti, zatim Na talasima Radio Beograda 2
14:55
Vesti
15:55
Vesti
16:55
Vesti
17:00
Govori da bih te video
18:30
Vesti
18:32
Zvezdani časovi
19:55
Vesti
05:01
Najava programa
05:05
Od zlata jabuka