Radio Beograd 3: Programska šema - utorak, 28. jan 2020

20:00
Najava programa
20:02
Umetnost interpretacije
21:05
23:45
Imaginarna edicija – Paskal Anžel: Od gluposti do trućanja