Radio Beograd 3: Programska šema - petak, 08. jan 2021

20:00
Najava programa
23:58
Knjiga za slušanje – Rafaele la Kaprija: Smrtno ranjen
00:15
Vokalni sat – Odlomci iz Božanstvene liturgije Komitasa