Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 02. jan 2021

20:00
Najava programa
22:55
Drama – Miodrag Đurđević: Zvučna antologija
00:20
Kamerni koncert – Gudački kvinteti Đuzepea Marije Kambinija