Radio Beograd 3: Programska šema - petak, 31. jul 2020

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi – Lino Veljak: Antonio Gramši kao vilozof
22:50
Studije i ogledi – Lino Veljak: Antonio Gramši kao vilozof
23:05
Antologija Trećeg programa – Emil Sioran: Pad u vreme
00:15
Knjiga za slušanje –Mihail Sebastijan: Već dve hiljade godina