Radio Beograd 3: Programska šema - utorak, 09. jun 2020

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi – Aleksandar Molnar: Advokat sabljonosca
21:15
22:20
Antologija Trećeg programa – Rasel Hardin: Teorija racionalnog izbora
23:45
Knjiga za slušanje – Imre Kertes: Dnevnik galiota