Radio Beograd 3: Programska šema - ponedeljak, 08. jun 2020

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi – Aleksandar Molnar: Advokat sabljonosca
22:25
Antologija Trećeg programa – Rasel Hardin: Teorija racionalnog izbora
23:45
Knjiga za slušanje – Imre Kertes: Dnevnik galiota