Radio Beograd 3: Programska šema - četvrtak, 11. jun 2020

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi – Aleksandar Molnar: Advokat sabljonosca
23:10
Antologija Trećeg programa – Rasel Hardin: Teorija racionalnog izbora
23:35
Sublimne frekvencije
23:55
Knjiga za slušanje – Imre Kertes: Dnevnik galiota