Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 10. jun 2020

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi – Aleksandar Molnar: Advokat sabljonosca
21:20
Savremena srpska muzika
22:25
Antologija Trećeg programa – Rasel Hardin: Teorija racionalnog izbora
22:45
23:40
Knjiga za slušanje – Imre Kertes: Dnevnik galiota