Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 23. dec 2020

20:00
Najava programa
21:40
Savremena srpska muzika – Tatjana Milošević
23:00
00:10
Muzika za film „Snovi svake noći”