Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 12. dec 2020

20:00
Najava programa
22:45
Drama – Oskar Panica: Koncil o ljubavi
23:55
Putevi proze – Alis Manro: Goli život
00:15
Kamerni koncert – Gudački kvartet Karduči izvodi dela J. Hajdna, F. Glasa i D. Šostakoviča