Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 24. apr 2021

21:00
Najava programa
21:02
Drama – Lukijan iz Samosate: Tiranoubica
23:50
Kamerni koncert – Kompozicije Aleksandra Borodina