Добро јутро децо: Прича која уздише

Зашто уздише једна прича – рећи ће нам њен писац, Златко Васић.