Поезија: Александар Вучо

Гласом и стихом јавља вам се песник Александар Вучо. Послушајте шта има да вам каже.