Поезија: Драган Радовић, 5. део

Слушајте духовите песме Драгана Радовића. Стихови су писани на јужноморавској варијанти призренско - тимочког дијалекта, једноставније - у питању је лесковачки говор.