Поезија: Јовица Ђурђић, завршни део

Слушајте поезију писца Јовице Ђурђића. Писац чита своје стихове.