Добро јутро децо - Западнословенска прича

Около-наоколо – приче из целог света! Данас слушате западнословенску народну причу „Девојка и вила”.