Добро јутро децо - Читаграм: Да вам певам што истина није

Читаграм је читанка која се слуша. Ове недеље слушамо из читанке за 2. разред лекцију: „Да вам певам што истина није“, народну песму.