Компас - Перу

Музику Перуа карактерише синтеза звука и стила перуанских са елементима шпанске и афричке музике. Перуанска традиција је изражена употребом специфичних дувачких инструмената, а афричка у перкусијама; европски утицај се пре свега огледа у хармонском језику и жичаним инструментима. Слушамо: YmaSumac – „Теби певам“, „Ај срце“; ЈоseEscajadillo: „Дај ми гитару да ти певам“, „Пролазе године“; LuchaReyes: „Ја сам Перуанка из Пјуре“.